На картата по-долу можете да видите точното местоположение на всички апартаменти, маркирано в син цвят.